Jak działają systemy alarmowe?

simell1968 / Pixabay

Systemy alarmowe to odpowiednio połączone ze sobą urządzenia, których celem jest zabezpieczenie chronionego obiektu przed potencjalnym włamywaczem. Ponadto powiadamiają właściciela oraz jednostkę ochrony o zagrożeniu, którym jest naruszenie przez intruza strefy chronionej.

Systemy alarmowe dzielą się na proste i zaawansowane. Pierwsza grupa zabezpiecza dom, a druga, oprócz podstawowych funkcji, poprawia także zdecydowanie komfort życia użytkowników chronionego obiektu. Zaawansowane systemy alarmowe dają bowiem możliwość sterowania między innymi: ogrzewaniem, oświetleniem, otwieraniem bram wjazdowych, a nawet prostą automatyką domową.

Od czego zacząć, jeśli chce się założyć system alarmowy?

Przede wszystkim należy podjąć decyzję, jaki rodzaj systemu będzie odpowiedni dla danego obiektu. W podjęciu takiej decyzji pomóc może instalator firmy https://dvspolska.pl/, który po dokładnym obejrzeniu obiektu i rozmowie z klientem pozwalającej określić potrzeby i oczekiwania, przedstawi najkorzystniejsze rozwiązanie.

Najnowocześniejsze systemy alarmowe wyposażone są między innymi w manipulatory dotykowe, które wyróżniają się nie tylko estetycznym wyglądem i obsługą intuicyjną, ale przede wszystkim możliwością zapisywania w karcie pamięci – mapy obiektu wraz z rozmieszczeniem wszelkich elementów instalacji. Taka funkcjonalność bardzo ułatwia kontrolę całego obiektu.

Jak działa system alarmowy?

Działanie systemów alarmowych opiera się na przetwarzaniu danych, które dostarczane są od urządzeń peryferyjnych (czujników) do centrali alarmowej. W zależności od tego, czy centrala alarmowa jest uzbrojona, czy rozbrojona, podejmie określone działania:

  • przy uzbrojonej sygnał traktowany jest jako alarmowy,
  • przy rozbrojonej sygnał najczęściej jest pomijany (chyba że zaprogramowany jest jako 24 godzinny – wtedy sygnał zawsze będzie alarmem dla centrali).

Informację o zagrożeniu centrala wysyła wykorzystując moduł powiadomienia, komunikator za pomocą linii telefonicznej, połączenia GSM lub Internetu. Akcja alarmowa wyświetlana jest również na klawiaturze systemowej. Dostarczenie danych skutkuje określonym działaniem, na przykład włączeniem syreny alarmowej, powiadomieniem ochrony lub właściciela obiektu). Dzięki systemom alarmowym można czuć się bezpiecznie.