Podstawowy podział budownictwa

pixeltweaks / Pixabay

W budownictwie mamy ścisły i podstawowy podział na dwa działy jakimi są budownictwo lądowe i wodne. Do tej pierwszej grupy zaliczymy wszystkie obiekty, które tworzone są na lądzie i nie mają bezpośredniego kontakty z wszelkiego rodzaju zbiornikami wodnymi. Z wytworów budownictwa lądowego korzystamy najczęściej. Najmuje ono bowiem największą część wszystkich inwestycji związanych z budownictwem. Jednak nie dotyczy to wyłącznie budynków.

Do budownictwa lądowego zaliczymy również drogi, oraz całą infrastrukturę transportową. Budownictwo wodne to z kolei wszystkie obiekty, które budowane są w ścisłym kontakcie z wodą. Jeśli myślimy o tego typu budownictwie to przychodzą nam do głowy mosty oraz infrastruktura portowa. Jednak do budownictwa w tym zakresie zaliczymy także tamy oraz konstrukcje podobne tudzież sztuczne zbiorniki. W tym ostatnim przykładzie wykorzystywane są techniki budowlane i dlatego sztuczne zbiorniki także zaliczymy do branży budowlanej. Jak widać dziedzina ta jest bardzo rozbudowana. Dowodzi to jak ważne jest budownictwo w naszym życiu.