Budownictwo drogowe w Polsce

MabelAmber / Pixabay

Drogi w Polsce możemy podzielić względem podziału terytorialnego bądź klasy dróg. Zdecydowana większość zbudowana jest z z tzw. MMA, czyli mieszanki mineralno-asfaltowej. Kruszywa jakie wykorzystuje się do produkcji podzielimy na naturalne i skalne łamane. Do naturalnych zaliczymy piasek, żwir, pospółkę oraz mieszanki piaskowo-żwirowe. Kruszywa skalne łamane to kliniec, grys granulowany, tłuczeń, kruszywo łamane i piasek łamany. Prace w budownictwie drogowym odbywają się etapami. Na początku mamy roboty przygotowawcze, po których następuje wykonywanie wykopów. Gdy już mamy wykopy, musimy przetransportować wydobyte masy ziemne.

Kolejnym etapem jest budowa nasypów oraz zagęszczenie gruntu w budowanych nasypach. Po tym należy cały teren wyrównać i możemy przystąpić do wzmocnienia i zabezpieczenia wykonywanych budowli. Oczywiście użyte technologie i rozwiązania różnią się w zależności od ukształtowania terenu i podłoża na którym wykonujemy dane czynności. W tego typu budownictwie liczy się przede wszystkim jakość wykonania, gdyż drogi muszą wytrzymać ogromne obciążenia.