Charakter placu budowy

cegoh / Pixabay

Plac budowy jest charakterystyczny dla wykonywanych na nim prac. W zależności od inwestycji, plac budowy będzie różnił się wielkością, ilością potrzebnych sprzętów, infrastrukturą stworzoną na rzecz prac budowlanych, a nawet tym czy będzie się on przemieszczał czy nie. Logiczne jest, że w przypadku większych inwestycji, plac budowy również musi się zwiększyć. Często będzie on nawet podzielony na odrębne strefy. Plac budowy może się również przemieszczać, a przykładem mogą być roboty drogowe. Zaopatrzenie placu także będzie różne względem wykonywanego zadania.

Inne maszyny będą nam służyć w przypadku budownictwa lądowego, a inne w budownictwie wodnym. Mimo że wykonują one podobne czynności to jednak technologicznie muszą się one dostosować do warunków panujących w miejscu budowy. Jedyna niezmienna rzeczą są zasady panujące na placu budowy, które reguluje specjalne prawo. Nadzór również jest stałym elementem występującym w tym miejscu. Podobnie jest z bezpieczeństwem i zasadami BHP, które dotyczą wszystkich robót budowlanych.