Idea domu pasywnego

austrocasaro / Pixabay

Dom pasywny charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi oraz stosowaniem rożnego rodzaju rozwiązań, które mają na celu mniejsze zużycie energii podczas jego eksploatacji. W obiegu podocznym funkcjonuje również nazwa dom energooszczędny. Według badań praktycznych, tego typu konstrukcje mogą zmniejszyć zużycie energii w domu nawet ośmiokrotnie. Główna zaletą domu pasywnego jest niskie zapotrzebowanie na energię cieplną.

Wszystko dzięki udoskonaleniu systemu grzewczego, który w tym budownictwie opiera się o dogrzewanie powietrza wentylacyjnego. Często stosuje się także alternatywne źródła energii, gdyż idea tego rodzaju budownictwa jest jak najmniejsze zużycie energii, która prowadzi do degradacji środowiska naturalnego. Pomysł domu pasywnego nie jest opatentowany dlatego możemy stosować jego rozwiązania do woli i to w różnych technikach budowlanych. Warto zaznaczyć, że decydując się na budowę takiego domu mamy szanse otrzymać dotację z Unii Europejskiej, która pokryje koszty niektórzy rozwiązań.