Kwestie prawne w budownictwie

MichaelGaida / Pixabay

Bardzo ważną częścią inwestycji budowlanej są kwestie prawne. Osoba odpowiadająca za całe przedsięwzięcie będzie miała sporo pracy papierkowej na którą musi być przygotowana. Zaczynając już od kwestii gruntów na których będziemy pracować, sprawy biurokratyczne zaczną dominować. Uzyskanie wszelkiego rodzaju pozwoleń, pieczątek itd. wymaga od nas skupienia, terminowości oraz rzetelności w przedkładanych dokumentach. Jeśli przeoczymy pewne rzeczy możemy narazić się na kary, opóźnienia, a w najlepszym przypadku mandaty.

Nad całym projektem czuwa Prawo Budowlane, które zawiera wszystkie zapisy związane z tą branżą. Zapisana jest tak również cała droga administracyjna jaka musimy przebyć przez cały okres budowy. Dodatkowo dowiemy się o aspektach nadzoru, gdyż podczas budowy i takie występują. Jest to szczególnie ważne w przypadku inwestycji publicznych. Bardzo dobrym przykładem jest funkcja kierownika budowy, który podczas prac podlega takim organom i instytucjom jak nadzór budowlany, organ nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska oraz wiele innych, które mogą posiadać w danej kwestii kompetencje.