Forma budownictwa mieszkalnego

Life-Of-Pix / Pixabay

Choć co roku obywatelom obiecane są mieszkania, to jednak w niektórych miejscach wciąż tego typu inwestycje nalezą raczej do działu legend. Jednym z sposobów na taki stan rzeczy jest budownictwo społeczne. Jest to jest z form budownictwa mieszkalnego, która z powodu swoich licznych zalet staje się bardzo dobrym rozwiązaniem dla wielu Polaków. Ten typ budownictwa skierowany jest głównie do osób mniej zamożnych, których nie stać na drogę mieszkania, a w ich okolicy nie maja zbyt wielkiego wyboru.

Realizuje się wtedy mieszkania w oparciu o kredyt Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz fundusze osób fizycznych lub prawnych. Następnie lokator spłaca ten kredyt w czynszu. Należy wyróżnić tutaj dwa podmioty, czyli partycypanta i najemcę. Partycypantem jest osoba zainteresowana współrealizacją i współfinansowaniem budowy mieszkania. Podmiotem tym w tej kwestii mogą być rodzice przyszłego najemcy, jego pracodawca, właściciele kamienic lub budynków, którzy chcą przenieść swoich lokatorów do nowego lokum bądź gmina tworząca mieszkania socjalne. Najemca nie może jedynie przekraczać swoim dochodem określonej kwoty aby móc podpisać umowę najmu.