Maszyny budowlane na placu

Capri23auto / Pixabay

To jakie maszyny będą nam potrzebne na placu budowy jest zależne od jej charakteru. Warto zatem podzielić sobie maszyny na kategorie i dopasować do nich poszczególne sprzęty. Maszyny do robót ziemnych to koparki, ładowarki łyżkowe oraz maszyny do płaskiego odspajania gruntu, takie jak spycharki, zgarniarki, zrywarki i równiarki. W tej kategorii znajda się także maszyny do zagęszczania gruntów, do których zaliczymy walce, zagęszczarki oraz ubijaki. Do robót drogowych wykorzystamy frezarki asfaltu, stabilizatory podłoża oraz rozściełacze do asfaltu.

Na budowie przydadzą się także urządzenia do hydromechanizacji i odwadniania, takie jak pompy, rurociągi, pogłębiarki, urządzenia wiertnicze, wodomiotacze, zestawy igłostudzienne i inne tego typu sprzęty. Urządzenia do robót palowych to z kolei palownice, kafary, wybieraki, młoty kafarowe oraz zestawy palownicze. Przydadzą się także maszyny do produkcji mas betonowych, przeróbki kruszyw, do robót zbrojarskich itd. Nie zapominajmy również o wszelkich sprzętach transportowych.