Charakterystyka placu budowy

Free-Photos / Pixabay

Plac budowy to miejsce szczególne na którym wbrew pozorom musi panować ściśle ułożony porządek według planu zagospodarowania budowy. Nad wszystkim czuwa kierownik budowy, który odpowiada za pracę na budowie. Plac budowy jest najczęściej ogrodzony, a wstęp na jego teren jest zabroniony dla osób nieupoważnionych. Dotyczy to przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa. W przypadku większych budowli, cały teren dzieli się na odrębne strefy dla wszystkich podwykonawców.

Bardzo ważną role ogrywają na placu budowy zasady BHP. Pracownicy i osoby przebywające na placu muszą zapoznać się z tymi zasadami, a w niektórych przypadkach odbyć odpowiednie szkolenie. Narzędzia, maszyny oraz ilość pracowników znajdujących się na placu budowy zależy od jej wielkości oraz zadań, które obecnie są realizowane. Plac budowy musi posiadać również tabliczkę na której będzie zapisany cel końcowy inwestycji. Okolice placu w niektórych przypadkach muszą być także odpowiednio zabezpieczone, zwłaszcza jeśli odbywają się one w miejscach publicznych.